homelogin

logo sekce

Aktuality

TURNAJ SMÍŠENÝCH PÁRŮ V BEACHVOLEJBALU 28. 8. 2021 16.8.2021

V sobotu 28. 8. 2021 se uskuteční v areálu VK Rokycany OSTRŮVEK open turnaj smíšených párů v plážovém volejbalu. Přihlášení je možné pouze online na webových stránkách VK Rokycany v sekci Turnaje. Začátek turnaje je naplánován na 9.15 hod. Herní systém bude určen podle počtu přihlášených dvojic. Startovné ve výši 250 Kč bude vybíráno na místě před zahájením turnaje.

Těšíme se na vaši účast.

(rkč)

BEACHCAMP S MÁRIEM 19. - 20. 6. 2021 na Ostrůvku 8.6.2021

O víkendu 19. - 20. června 2021 se uskuteční na beachvolejbalových kurtech VK Rokycany na Ostrůvku Beachcamp s Máriem pro mixové a ženské páry. Začátek je vždy v 9 hodin srazem na Ostrůvku, tréninkové jednotky jsou pak následující:

SO 9:30 - 11:00 mixy, 14:00 - 15:30 ženy, 16:30 - 18:00 mixy,

NE 9:30 - 11:00 mixy, 13:30 - 15:00 ženy, následuje turnaj mixů pro účastníky beachcampu.

Cena tréninkové jednotky: 300 Kč/1 osoba. Akce je určena pro pokročilé. Beachcamp po oba dny povede beachvolejbalový trenér Miroslav Reiter.

 

Na Beachcamp s Máriem se přihlašujte v sekci Kalendář.

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA VK ROKYCANY 23. 6. 2021 5.6.2021

Vážené členky a vážení členové VK Rokycany,

dne 23. 6. se od 19.15 hod. na Ostrůvku uskuteční mimořádná valná hormada VK Rokycany. Důvodem konání této VH je hlasování o změně stanov našeho spolku.

Všichni jste srdečně zvání.

Svoji účast, potvrďte, prosím, předem na info@volejbalrokycany.cz

VV VK Rokycany

BEACH CHICKEN LEAGUE se připravuje na start! 25.5.2021

Vážení a milí příznivci plážového volejbalu,

s ohledem na ustanovení pandemického zákona a vyhlášená mimořádná opatření jsme byli nuceni odložit letošní zahájení nejen beachvolejbalové sezóny. Ale nyní vás chceme aktuálně informovat, že jsme v návaznosti na uvolnění protiepidemických opatření a obnovu sportovní činnosti pro vás již po patnácté připravili dlouhodobou BEACH CHICKEN LEAGUE (BCL) neboli familiárně "Slepičí ligu". V letošním ročníku na vás čeka 5 soutěžních kategorií – BABY, JUNIOR, MIXY, MUŽI, ŽENY. Soutěžní podmínky zůstávají stejné jako v předcházejících ročnících.

Oficiální start je naplánován na 1. června 2021, utkání musí být dohrána do 12. září 2021. On line registrace týmů je možná již nyní, tj. od 22. května do 31. května 2021 na stránkách soutěží http://www.volejbalrokycany.cz/index.php?menu=souteze, kde jsou uvedeny i veškeré podrobnosti. Startovné bude jako tradičně vybíráno podle následujícího klíče: ČLENOVÉ ODDÍLU VK ROKYCANY zaplatí startovné ve výši 200,– Kč na osobu a mají zároveň povinnost odpracovat 5 brigádnických hodin na úpravě areálu VK Rokycany, NEČLENOVÉ ODDÍLU VK ROKYCANY zaplatí startovné ve výši 200,– Kč na osobu a zároveň individuální příspěvek na provoz areálu ve výši 200,– Kč. Dále mají na výběr – buď odpracovat 5 brigádnických hodin na úpravě areálu VK Rokycany, nebo zaplatit paušál za pronájem beachových kurtů v rámci BCL ve výši 300,– Kč na osobu. Pro účastníky BCL platí, že uvedené podmínky se vztahují výhradně na soutěžní zápasy BCL! (zaplacený paušál neopravňuje účastníky k tréninkovým hodinám či zápasům mimo BCL). Startovné vybírá jako tradičně osobně pořadatelka soutěže Radka Křížková Červená (kontakt e-mail: radka.cervena@seznam.cz nebo mobil: 605932597).

 

K brigádnickým hodinám: Individuální program si domlouvejte s organizační pracovnicí VK Rokycany Petrou Rédlovou (tel. 775 200 257).

 

Rezervační systém na beachové kurty je již v provozu: http://www.volejbalrokycany.cz/index.php?menu=ostruvek&menu_sub=beach                                       

 

Zároveň na vás apelujeme, abyste dodržovali platná mimořádná nařízení MZ ČR a usnesení vlády týkající se pandemické situace a respektovali provozní omezení v areálu VK Rokycany.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo zahájení soutěže odložit či soutěž přerušit nebo dokonce ukončit s ohledem na vývoj pandemické situace v ČR a vyhlášená protiepidemická opatření.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši účast.

Sportu zdar!

Radka Křížková Červená

PŘÍSTUP DO AREÁLU VK ROKYCANY POUZE HLAVNÍ BRANOU U ŘEKY 21.5.2021

Vážené členky, vážení členové, vážení návštěvníci venkovního areálu VK Rokycany,

z organizačních důvodů připomínáme, že je vstup na ´Ostrůvek´ pro všechny bez rozdílu možžný pouze hlavní bránou. Přístup je z křižžovatky ulic Soukenická a Josefa Tomᚹka (u mostu) cestou vedoucí podél koryta řeky Klabavy. K parkování vozidel je možžné využžít parkovišště v ulici Pod Kostelem, nebo parkovací místa v ulici Josefa Tomᚹka či Na Pátku.

VV VK Rokycany

(rkč)

Provozní pravidla - obnovení sportovní činnosti mládeže do 18 let 20.5.2021

Dle aktuálně platného mimořádného opatření MZ ČR je sportovní příprava amatérských sportovců mladších 18 let, organizovaná sportovními svazy, na základě výjimky možná mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení následujících podmínek:

  • na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště,
  • ve skupinách nejvýše 30 osob,
  • bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.);
  • subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření;
  • účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy prokáže, že splňuje stanovené podmínky (tj. pravidelné preventivní testování s negativním výsledkem, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19) a subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní účast na sportovní přípravě.

Bližší informace poskytují odpovědní trenéři jednotlivých mládežnických složek.

(rkč)


© Volejbalový klub Rokycany 2017, design by Marci & NORADU, facelift Michal Křížek