homelogin

logo sekce

O klubu

Podpora Plzeňského kraje
Podpora Plzeňského kraje
Podpora Plzeňského kraje
Podpora 2019

Historie

Podle nemnoha dochovaných záznamů jsou samotné začátky našeho klubu zahaleny mlhou, kterou přikrývá čas lidské vzpomínky ...
O organizované odbíjené se v Rokycanech mluví v souvislosti s rokem 1945. První doložený turnaj byl v Rokycanech odehrán v roce 1947. Z počátku se volejbal rozvíjel pod ochrannými křídly Sokola. V návaznosti na společenské s politické změny se oddíl odbíjené slučoval a zase odlučoval s jinými a od jiných, měnil svůj název (např. Baník, RND, Škoda), ale podstata a náplň jeho činnosti zůstávala a je stále stejná - probouzet v dětech radost z pohybu, potěšení ze hry, naučit je zodpovědnosti nejen k sobě ale i ke spoluhráčům.... Družstva dospělých volejbalistů a volejbalistek, trenéři, funkcionáři oddílu, vycházející většinou z řad odchovanců a navazující na klubové tradice, jsou dokladem "že co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš." :-) Klubem prošlo mnoho tváří, někteří lidé po sobě zanechali nesmazatelný otisk, jiní jen sotva znatelnou stopu.
Samotný název Volejbalový klub Rokycany vznikl v roce 1994 a takto jej známe dodnes...

Kontakty

Volejbalový klub Rokycany
Polní 953
337 01 Rokycany

mail: info@volejbalrokycany.cz

 

Předsedkyně:
Radka Křížková Červená, tel: 777 468 770

 

Hospodářka:
Lenka Pekárková, tel: 721 274 174

 

IČO: 48381471

č. účtu: 2302288491/2010

ID datové schránky: ag9by5g

Darovací smlouva - návrh

Veřejné informace o spolku

Spolkový rejstřík , Stanovy

Členská základna

Přihláška do spolku

Kontaktní údaje nezletilého člena

Oznámení o ukončení členství

 


© Volejbalový klub Rokycany 2017, design by Marci & NORADU, facelift Michal Křížek